۷ شهریور ۱۳۸۸

علم چيست، فلسفه چيست؟

من مدتي است نمي‌رسم مرتب كيهان بخوانم. اما اين هشدار به جا را جدي بايد گرفت كه: بخوان، كيهان بخوان! چشم!

يكي از نظرهاي خوانندگان كيهان كه در اينجا هم آمده، و خصوصاً پس از اعتراف "گرفتن" عليه ماكس وبر و كليت علوم انساني جالب مي‌نمود و گويي دريچه‌اي به "راه آينده مي‌گشود، اين بود:
¤ فتنه اي كه با همكاري مشترك منافقان، اصلاح طلبان و سلطنت طلبان ايجاد شد، سه دليل فلسفي دارد؛ نفاق، عدم برخورداري از غيرت و عرق ملي و فقدان ولايت محوري.
واضح است كه خواننده محترم كيهان مي‌توانسته به روال معمول بگويد "فلسفه‌اش اين سه چيز است..." اما مشخصاً ترجيح داده بگويد كه "سه دليل فلسفي" دارد. خب با اين اشارات مي‌توان دريافت كه آينده فلسفه را در آكادمياي ايران چگونه مي‌خواهند، منتهي هنوز معلوم نيست كه قرار است چه بر سر اولاد و ميراث ماكس وبر بيايد.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

سلام
باريك بيني زيبايي بود.
خوش باشيد