۲۷ مرداد ۱۳۸۸

چند خبر

يك - ظاهراً قرار است فردا بهنود شجاعي اعدام شود...

دو - ميرحسين موسوي در نامه‌اي به مهدي كروبي از اقدام اخير او در پي‌گيري خبر تجاوز به معترضان بازداشت شده حمايت كرده‌است:
... از كساني كه در زندان‌ها مورد تعدي و تجاوز قرار گرفته‌اند مي‌خواهند كه چهار شاهد عادل با شرايط ويژه ارائه كنند. آيا آنان براي بازداشتن دست خود از گناه هم چهار شاهد مي‌طلبند؟ اينهايي كه مرتكب جرم شده‌اند ايادي حكومت بوده‌اند. آيا حكومت علاقه ندارد بداند دستان او با مردم چه مي‌كنند؟
سه - كارگران واگن‌سازي پارس كه چند ماه است حقوق نگرفته‌اند، هم‌زمان با حضور وزير راه احمدي‌نژاد در اين كارخانه تجمع كرده‌اند:
وزير راه‌وترابري در جمع کارگران معترض اين کارخانه گفت: بر دستان کارگران بايد بوسه زد زيرا، اين کارگران همواره دين خود را به مملکت ادا کرده‌اند.
چهار - فردا 28 مرداد است. سالگرد كودتاي ضد ملي شاه عليه مردم. سالگرد كودتايي كه شاه و اجنبي و اوباش و ارتجاع ترتيب دادند و پس از آن گروهي از بهترين فرزندان اين سرزمين را به مسلخ بردند. شهيداني كه مرگ‌شان زير شكنجه، شكست كودتاچيان را وعده داد:
وارطان سخن نگفت
وارطان ستاره بود
يك دم درين ظلام درخشيد و جست و رفت...

وارطان سخن نگفت
وارطان بنفشه بود
گل داد و
مژده داد: «زمستان شكست!»
و
رفت...
[شاملو- 1333]

هیچ نظری موجود نیست: