۳ شهریور ۱۳۸۸

تهوع

ميگه: دست آدم كش رو بايد بوسيد، آدم كش شرف داره به خدا...


هیچ نظری موجود نیست: