۲۸ مرداد ۱۳۸۶

فروش امكانات دفاعيِ نگران كننده

دوست من كاوه لاجوردي امروز لينك يكي از مطالب روز جمعه (17 آگوست) روزنامه نيويورك تايمز درباره كمك تسليحاتي آمريكا به اسرائيل را برايم فرستاده و به يك نكته عجيب توجه داده است؛ نكته‌اي كه در پاراگرافي است كه در زير آمده و در كلمه‌اي كه درشتش كرده‌ام
Representative Steny H. Hoyer, Democrat of Maryland and the House majority leader, said in an interview on Thursday that “Congress will be supportive of the aid to Israel, but with respect to Saudi Arabia I think we will look at that more closely.” He said there were “specific concerns on guided missile technology that could be used defensively against Israel and that would be problematic.”
آقاي نماينده كنگره (كه نمي‌دانم اسمش را چه‌طور بايد خواند) مي‌گويد كنگره از كمك تسليحاتي به اسرائيل حمايت مي‌كند، اما در مورد [قرار داد فروش اسلحه به] عربستان سعودي نگراني‌هايي وجود دارد؛ اين نگراني كه عربستان از تكنولوژي موشكي‌اي كه بهش مي‌فروشند در برابر اسرائيل استفاده "دفاعي" بكند. كاوه نقل قول را با نويسنده گزارش چك كرده بود و طرف اطمينان داده بود كه دقيقاً همين گفته شده

به‌نظرم با اين اوصاف مي‌شود گفت كه موقعيت عربستان بودن موقعيت افتضاحي است؛ حكومت مرتجع سركوبگري كه به‌خاطر نفت به غرب چسبيده، بعد تلكه‌اش مي‌كنند و بهش اسلحه مي‌فروشند كه در مقابل "تهديدها" بتواند از خودش دفاع كند؛ همان موقع هم مي‌گويند ما شما را تنها نمي‌گذاريم. منتها در مقابل تهديدي كه خودشان هم فرضش را مطرح مي‌كنند، نگرانند كه نكند بتواند از خودش دفاع كند

هیچ نظری موجود نیست: