۲۴ مرداد ۱۳۸۶

پاسخ سنديكاي واحد به مصاحبه معاون دادستان

اول لينك: پاسخ سنديكاي شركت واحد به قاضي حداد كه اين سنديكا را غير قانوني خوانده بود و گفته بود كه اسانلو "عليه نظام" اعلاميه پخش كرده است
تا کنون از سوی هیچ مرجع رسمی و قضایی رایی مبنی بر غیر قانونی بودن سندیکا صادر نشده و این سندیکا با توجه به اصل ۲۶ قانون اساسی و مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار (ILO) که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو این سازمان می باشد تشکیل شده است... با فرض اینکه آقای اسالو در هنگام پخش اعلامیه دستگیر و با عنایت به اینکه قاضی حداد مدعی شده است که "اعلامیه علیه نظام" می با شد سندیکا برای اثبات نادرست بودن این ادعا آمادگی دارد تمامی اعلامیه های صادره را در اختیار حقوق دانان و افکار عمومی قرار دهد
اسانلو در ديدار با وكيلش گفته بود كه اعلاميه حاوي درخواست افزايش حقوق بوده است. ادامه پاسخ سنديكا را هم در همان لينك بخوانيد


هیچ نظری موجود نیست: