۱۴ مرداد ۱۳۸۶

زندانيان سياسي را آزاد كنيد

۳ نظر:

Sibil گفت...

جدا از همه بدبختی ها...میلاد با سعادت شما مبارک!

ناشناس گفت...

به اميد آزادي

ناشناس گفت...

مجید توکلی 25 روز است که در اعتصاب غذاست!