۳۰ فروردین ۱۳۸۵

زندگي بمب و ديگر هيچ


از آن‌سوي ديوار: «...معمولاً تا جواب بشنوی هر لحظه‌ سالی می‌شود. در دلت دعا می‌کنی که جای پرتی باشد، که فقط زخمی شده باشند یا اگر کسی کشته شده تعداد بالا نباشد، که هیچ‌کس را نشناسی، که اگر می‌شناسی از دور بشناسی و هزار و یک فکر دیگر...»

روايت كامران را از بمب‌گذاري انتحاري اخير در تل آويو بخوانيد


هیچ نظری موجود نیست: