۱ اردیبهشت ۱۳۸۵

چهارده كشته در تظاهرات دموكراسي‌خواهان نپال

پايتخت نپال، كاتماندو، چندي است كه عرصه تظاهرات مردمي است كه خواستار برگزاري انتخابات آزاد هستند؛ محرك تظاهرات مائوئيست‌ها و سياسيون مخالف سلطنت هستند. نيروهاي امنيتي پادشاه نپال چهارده نفر را در اين تظاهرات كشته‌اند و بسياري ديگر را به بيمارستان فرستاده‌اند.
طنز اين قضيه تلخ اين‌جاست كه مسئولان قضايي پادشاهي مائوئيست‌ها را در اين قضيه مقصر مي‌دانند؛ به جرم تحريك مردم و شليك به‌طرف پليس (كه البته تنها منبع اين ادعا هم خودشان هستند). از اين‌جا نتيجه مي‌گيريم كه «در زير آسمان هيچ چيز تازه‌اي نيست»!
دو گزارش گاردين را در اين مورد ببينيد؛ 1 و 2.

هیچ نظری موجود نیست: