۸ شهریور ۱۳۸۵

رامين جهانبگلو آزاد شد

خبر خوبي‌ست اميدوارم حالش خوب باشد يا زود خوب بشود. همه جاهايي كه نقل كرده‌اند خيلي خبر را مختصر گفته‌اند:
خبر ايسنا
خبر فارس
رويترز به نقل از فارس

هیچ نظری موجود نیست: