۲۱ مرداد ۱۳۸۵

براي معرفي مديرمسوول جديد؛

هيات نظارت بر مطبوعات به روزنامه شرق يك ماه مهلت داد

ايسنا:

هيات نظارت بر مطبوعات در پنجاه و هشتمين نشست خود كه در تاريخ ‌85/5/16 برگزار شد به روزنامه‌ي شرق يك ماه مهلت داد تا نسبت به معرفي مديرمسوول جديد خود اقدام كند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) هيات نظارت اعلام كرده است كه در اين جلسه، براي سومين بار پرونده‌ي روزنامه‌ي شرق را بررسي كرده و با عنايت به صدور بيش از ‌٧٠ اخطار و تذكر به اين نشريه و با توجه به:

‌١-انتشار مطالب الحادي در اين روزنامه

‌٢- انتشار مطالب تفرقه‌آميز مشتمل بر توهين به شخصيت‌هاي ديني، سياسي و ملي

‌٣- انتشار مطالب مغاير با مصوبات شوراي عالي امنيت ملي

هم‌چنين به منظور حمايت از انتشار نشريات، مقرر كرد به اين روزنامه مدت يك ماه مهلت داده شود تا نسبت به معرفي مديرمسوول جديد كه پس از تصويب هيات نظارت بر مطبوعات دقت بيشتري در انتشار مطالب داشته باشد، اقدام كند.

اين هيات هم‌چنين اعلام كرده پرونده‌ي روزنامه‌ي شرق در اين مدت در هيات نظارت بر مطبوعات مفتوح خواهد.


خبر ناخوشايندي است؛ نمي‌دانم بعد از معرفي مدير مسئول جديد چه مراحلي در پيش است و چه اتفاق‌هايي مي‌افتد. از اين گذشته اين هم اگرچه اتفاق كاملاً تازه‌اي نيست و به‌گمانم چنين رويه‌اي سابقه داشته اما در مورد يك روزنامه معناي خاصي دارد در هر حال...


هیچ نظری موجود نیست: