۱۰ مرداد ۱۳۸۵

اكبر محمدي

ديشب پدر و مادرش را در فرودگاه دستگير كرده‌اند؛ جنازه‌اش را هم برده‌اند در روستايي در اطراف آمل بدون حضور بستگان و دوستان دفن كرده‌اند. در ضمن پزشك قانوني گفته كه تشخيص علت مرگ يك‌ماه طول مي‌كشد. زرافشان هم در زندان گفته كه محمدي در بهداري سكته كرده بوده ولي به‌جاي مراقبت ويژه به بند برگردانده شده.

هیچ نظری موجود نیست: