۱۸ مرداد ۱۳۸۵

آزادي اسانلو / لغو ختم اكبر محمدي
ساعتي پيش، منصور اسانلو، فعال سنديكايي پس از تحمل نزديك به هشت ماه زندان با سپردن صد و پنجاه ميليون تومان وثيقه آزاد شد. اميدوارم سلامت باشد و پايدار؛ و از اين سختي‌ها بسيار آموخته باشد. تبريك به خودش، خانواده‌اش و دوستانش.
***
خبر ديگر اين‌كه ظاهراً مراسم ختمي كه خانواده اكبر محمدي مي‌خواستند در تهران برگزار كنند لغو شده است؛ مسجدالنبي روبه‌روي كوي دانشگاه را براي ساعت پنج ونيم بعدالظهر پنج‌شنبه گرفته بودند.
تا پيش از اين اتفاق مگر خبري از زندان مي‌رسيد كه به ياد اين دربندان كوي مي‌افتاديم. حالااز اينخاطره خالي نمي‌شويم. يك ختم را هم اجازه نمي‌دهند؛ اشكالي ندارد؛ زنده ختم نمي‌خواهد.

هیچ نظری موجود نیست: