۲۱ اسفند ۱۳۸۴

خبرهاي بد از شركت واحد
دوستان خبرنگاري كه در حوزه كارگري كار مي‌كنند مي‌گويند كه ظاهراً هنوز دويست نفر از رانندگان بازداشت شده مفقود هستند و خانواده‌هاشان از آن‌ها خبري ندارند.
سايت «عصر نو» هم كپي نامه‌اي را گذاشته است كه تاريخ هجدهم اسفند را بر خود دارد و در آن سرپرست امور اداري شركت واحد، عنايت‌الله شمسائي، از طرف سرپرست كارگزيني، مختار ضرغام، نامه‌اي به هاشمي معاون امور مالي نوشته و خواستار اقدام براي تسويه حساب چهل و شش نفر به عنوان خاتمه خدمت شده است.
***
ادامه: اين مطلب بهمن را هم ببينيد. درباره كمك به خانواده كارگران شركت واحد است كه به سر كار برنگشته‌اند و راهي براي امرار معاش ندارند.

هیچ نظری موجود نیست: