۱۵ اسفند ۱۳۸۴

هشت مارس
نمي‌توان داعيه برابري‌خواهي داشت و نسبت به جنبش زنان بي‌تفاوت بود؛ نمي‌توان در دنياي امروز و ايران امروز زندگي كرد و تبعيض نظام‌مند جنسيت محور را نديد. پس ببينيم!
تصوير بالا مربوط به پوستر يكي از برنامه‌هايي است كه برخي از دوستان تدارك ديده‌اند. برنامه‌هاي ديگري هم هست. براي همگي اميد موفقيت دارم.
اگر بتوانم بايد چيزي بنويسم درباره «روز جهاني زن». راستي زنان را بايد اميدهاي اصلي مخالفت با جنگ دانست؛ خبري هست؟

هیچ نظری موجود نیست: