۲۰ آبان ۱۳۸۸

بي‌خوابي و انتظار

بي‌خوابي و انتظار و نگراني‌اي كه تمامي ندارد.

هیچ نظری موجود نیست: