۱۲ آذر ۱۳۸۶

آمريكا: ايران برنامه ساخت سلاح هسته اي را متوقف كرده است

سواي هر موضع گيري يا درست وغلط دانستن جزئيات، به گمانم گزارش اخير نيويورك تايمز [در واقع گزارش مركز ملي برآورد اطلاعاتي ايالات متحده كه در نيويورك تايمز هم منتشر شده است]، درباره برنامه هسته‌اي ايران، يكي از مهم‌ترين گزارش‌هايي است كه تاكنون در اينباره منتشر شده است؛ بايد دقت داشت كه از چنين گزارشي ميتوان نتايج سياسي كاملا متفاوتي گرفت؛ از صلح تا بمباران

گزارش نيويورك تايمز اين گونه آغاز ميشود

WASHINGTON, Dec. 3 — A new assessment by American intelligence agencies concludes that Iran halted its nuclear weapons program in 2003 and that the program remains on hold, contradicting an assessment two years ago that Tehran was working inexorably toward building a bomb.

The conclusions of the new assessment are likely to be major factor in the tense international negotiations aimed at getting Iran to halt its nuclear energy program. Concerns about Iran were raised sharply after President Bush had suggested in October that a nuclear-armed Iran could lead to "World War III," and Vice President Dick Cheney promised "serious consequences" if the government in Tehran did not abandon its nuclear program.

The finding also come in the middle of a presidential campaign during which a possible military strike against Iran's nuclear program has been discussed. The assessment, a National Intelligence Estimate that represents the consensus view of all 16 American spy agencies, states that Tehran's ultimate intentions about gaining a nuclear weapon remain unclear, but that Iran's "decisions are guided by a cost-benefit approach rather than a rush to a weapon irrespective of the political, economic and military costs."

باقي گزارش را همانجا بخوانيد

غيرمرتبط: امروز خبر رسيد كه مهدي گرايلو، بهروز كريمي زاده، ايلناز جمشيدي، انوشه آزادفر، احسان آزادفر، و سعيد حبيبي بازداشت شده اند. خبرهاي بعدي نامهاي بيشتري را دارند

۲ نظر:

ناشناس گفت...

لینک گزارش سازمانهای جاسوسی آمریکا
http://www.spiegel.de/pdf/0,5534,16803,00.html

ناشناس گفت...

این گزارش بر خلاف تصور دارای هیجگونه پیام مثبتی برای مردم ایران نیست زیرا صراحتا به وجود برنامه ساخت سلاح هسته ای در ایران تا اواسط سال 2003 تاکید میکند.بدین معنی که هرگز نمی توان به گفته رهبران ایران اعتماد داشت.بهتر است آقایان پوپولیست از زوغ و شوغ بیش از حد گزارش ان.آی.ی. را ملاک صداقت خود ندانند. آنزمان که گفته می شد باید به هر قیمتی از ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت جلوگیری شود به این دلیل بود که در شورای امنیت مکانیسم یا تسلیم و یا تنبیه حاکم است.و آقایانی که دریافت آبنبات را در شان خود نمیدیدند بسی که به زودی حتی برای خرید سوبله آبنبات نامرغوب تن به تاراج آب و خاک وطن دهند.