۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۶


آقاي رئيس جمهور گفته است:

در جبهه استكبار پرونده امام زمان كامل شده است و فقط به دنبال آدرس مي‌گردند تا بروند كار را تمام كنند، در همين تهران عناصر بيگانه‌اي هستند كه از عرفا و مومنان خانه و محل ملاقات امام عصر (عج) را سراغ مي‌گيرند تا مانع تحقق حاكميت عدل الهي شوند
حالا بايد منتظر دستگيري "عوامل بيگانه" با اين اتهام جديد باشيم؟ البته تا جايي كه سواد تشيع من قد مي‌دهد، اين عوامل بيگانه دست خالي برخواهند گشت و كسي چيزي كه به دردشان بخورد به آن‌ها نخواهد گفت. پس شايد در كل جاي نگراني زيادي نباشد

***
غير مرتبط: انجمن بدون مرز هم بيانيه‌اي درباره اخراج مهاجران افغان منتشر كرده است: مهاجران افغان، قربانی نگاه سرمایه داری

همچنين اين پست وبلاگ عروسك كوكي را ببينيد: "به عنوان یک زن اگر از زرین کلک، حتا کوچکترین عملی سر زده که واقعن تعرض محسوب شود و یک نمایش از پیش طراحی شده برای درست کردن جوی که به دنبالش انقلاب فرهنگی می‌آید، نیست، عمل او را نادرست می‌دانم و محکوم می‌کنم. اما به عنوان یک فمنیست به هیچ وجه از آن دختر حمایت نمی‌کنم حتا اگر این عمل دورویی فمنیست‌ها در برخورد با مسائل زنان نامیده شود.

چرا باید از کسانی حمایت کنیم که تحقیر کنندگان همیشگی فمنیست‌ها بودند. از فاحشه و هرزه گرفته تا جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی به فمنیست‌ها انگ و اتهام زدند و هر جا که خود را در برابر مطالبات منطقی و حقوق بدیهی زنان کم آوردند، موسسه هلندی هیفوس و براندازی نرم را به زنان چسباندند."هیچ نظری موجود نیست: