۲۰ مهر ۱۳۸۵

در عراق چه خبر است

هیچ نظری موجود نیست: