۱۶ بهمن ۱۳۸۴

سلام
نوشتن را رها كردم چون نمي‌توانستم، و اكنون، زماني كه شايد نبايد نوشت، دوباره آغاز مي‌كنم
به اين محيط جديد عادت ندارم و خيلي چيزهايش را هم بلد نيستم؛ به‌هيچ‌وجه به راحتي و خوشايندي جايي كه محمود تدارك ديده بود نيست
فعلاً اين پست رابراي امتحان مي‌گذارم تا بعد؛ در اولين شبي كه پرونده ايران به شوراي امنيت گزارش شده بيش از اينم جمعيت خاطر براي نوشتن نيست

هیچ نظری موجود نیست: